Контакти

ЕКОБУЛКАР  АД
 
гр. София 1517, 
бул. "Владимир Вазов" 40, ет. 2
http://www.ecobulcar.com/
тел:+ 359 2 492 18 40 
тел:+ 359 2 492 18 41

e-mail: office@ecobulcar.com   
Skype name: ecobulcar
 
Ася Козловска
Изпълнителен директор
e-mail: a.kozlovska@eltechresource.com  

Офис организатор 
тел: + 359 2 492 18 40
e-mail: office@ecobulcar.com
Людмила Тотева
Администратор
тел: + 359 2 492 18 41
моб: + 359 889 249 440
e-mail: administrator@ecobulcar.com
Александър Яврийски
Връзки с клиенти
моб. тел: + 359 886 609 916
e-mail: sales@ecobulcar.com
Георги Захариев
Маркетинг
тел: + 359 2 492 18 49
моб: + 359 887 800 779
e-mail: marketing1@ecobulcar.com
Милен Петков
Маркетинг
тел: + 359 2 492 18 48
моб: + 359 888 975 218
e-mail: marketing2@ecobulcar.com
Мария Ванкалова
Главен счетоводител
тел: + 359 2 492 18 17 
моб: + 359 887 708 266
e-mail: m.vankalova@ecobulcar.com
Наталия Четинова
Връзки с обществеността и реклама
тел: + 359 2 491 12 85
моб: + 359 884 213 464
e-mail: n.tchetinova@makmetal.eu
Станислава Илиева
Еколог
e-mail: silieva@eltechresource.com


© Copyright 2006, Ecobulcar