СТАНИ ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Наши членове са лица, които пускат на пазара на територията на Република България моторни превозни средства (МПС). Чрез добре организирана и ефективно работеща колективна система ЕКОБУЛКАР АД дава възможност на своите членове да изпълнят задълженията си съгласно екологичното законодателство и предлага икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, заложени в нормативната уредба.

Членовете на Организацията НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).

ЕКОБУЛКАР изпълнява задълженията си по договора със своите членове срещу заплащане на вноска към организацията, за всяко МПС пуснато на пазара на територията на Република България.

ЕКОБУЛКАР АД Ви предлага качествено обслужване от отлично подготвени професионалисти, които ще превърнат Вашите задължения в своя отговорност и приоритет.

ЕКОБУЛКАР АД притежава Решение № ООп-17 - 04/18.11.2011г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване,съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства ( ПМС № 311 от 17.11.2004 г.)

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕКОБУЛКАР

ЕКОБУЛКАР АД поема задълженията на своите членове, поставени в екологичното законодателство и предлага икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, заложени в нормативната уредба.

При сключване на договор с ЕКОБУЛКАР АД лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС получават удостоверение при всеки внос на МПС, чрез което се доказва принадлежност към Организацията по оползотворяване на отпадъци и Вие се освобождавате от задължението за заплащане на продуктова такса към ПУДООС.

Членството в ЕКОБУЛКАР АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху Вашата основна дейност и да възложите на квалифицирани специалисти управлението на отпадъците от моторни превозни средства, образувани в резултат на разпространението на внесените/въведените от Вас МПС на територията на страната.

За да се присъедините към колективната система на ЕКОБУЛКАР АД може да попълните тук приложеният формуляр.

НИЕ РАЗПОЛАГАМЕ

  • с амбициозен, отговорен и високопрофесионален екип от отлично подготвени специалисти 
  • с необходимата материално-техническа база и развита мрежа от оператори и представителства в цялата страна
  • с натрупан положителен опит от досегашната работа с наши партньори - членове на колективната система на ЕКОБУЛКАР АД.

Новини

3e-news.net: Тази година гасим осветлението на 23 март за "Часът на Земята" 13.02.2013 прочети повече Как се печели от боклуци 18.01.2013 прочети повече Dir.bg: Най-ценен за скрап е москвичът, до 500 лв. броят за стара кола 02.11.2011 прочети повече