Отчети от МОСВ

Заповед  № РД - 279 / 06.04.2007г. на министър Д. Чакъров на основание чл.11 т.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.36 ал.2 от Закона за управление на отпадъците 

Заповед № РД – 620/21.06.2010 г. на МОСВ за организациите по оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства, които не следва да заплащат продуктова такса за 2009 г.

Заповед № РД – 734/11.10.2011 г. на МОСВ за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2010 г.

Заповед № РД – 440/06.06.2012 г. на МОСВ за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2011 г.


 


Новини

3e-news.net: Тази година гасим осветлението на 23 март за "Часът на Земята" 13.02.2013 прочети повече Как се печели от боклуци 18.01.2013 прочети повече Dir.bg: Най-ценен за скрап е москвичът, до 500 лв. броят за стара кола 02.11.2011 прочети повече